Top Image
Utbildning

Utbildningsprogram

Filtrer på undersider
Utbildning
Filtrer på undersider
Utbildning

Utbildningsprogram

Hantverksakademin är en yrkeshögskola med hantverksutbildning för traditionella hantverksyrken, så kallade smala yrken. Utbildningen är en lärlingsutbildning, vilket förutsätter vissa förkunskaper.  

Utbildningen omfattar 2 års heltidsstudier motsvarande 400 yrkeshögskolepoäng och leder till en yrkeshögskoleexamen.

Hantverksakademins tvååriga hantverksutbildning är uppdelad i flera kurser som tillsammans ger dig 400 YH-poäng. Din praktik gör du ute hos yrkesverksamma hantverkare. Lärarna i de andra yrkena är också yrkesverksamma inom sina respektive ämnen. Hantverksakademin förbereder dig inte bara för ett liv som hantverkare. Hantverksakademin förbereder dig för ett liv som hantverksföretagare.  

Så här kan en vecka på Hantverksakademin se ut. Du tillbringar fyra dagar i veckan hos din handledare. En dag i veckan är du i skolan tillsammans med resten av klassen och läser de teoretiska ämnena.
Top Image

Kontakt