Top Image
Handledare

Ny handledare

Filtrer på undersider
Handledare
Filtrer på undersider
Handledare

Ny handledare

Hantverksakademin är en yrkeshögskola som utbildar inom traditionella hantverk. Utbildningen är en modern lärlingsutbildning som sker till 80 procent ute hos yrkesverksamma hantverkare. Är du en erfaren hantverkare i något av de hantverksyrken vi utbildar inom? Vill du ha hand om ambitösa lärande hantverkare? Bli handledare!

Utbildningens upplägg

Hantverksakademins två lärlingsutbildningar är yrkeshögskoleutbildningar omfattande två, respektive tre år. Lärlingarna är fyra dagar i veckan på lärlingsplatsen och en dag i skolan, Vasagatan 46 i centrala Stockholm, för teoretiska studier. Målet med utbildningen är en yrkeshögskoleexamen med tillhörande Europass, samt potentiellt ett gesällprov som examenarbete.

Förväntningar på dig som handledare
Eftersom du formar morgondagens hantverkare förväntar vi oss att du är en god förebild för våra studerande, både vad gäller ditt yrkeskunnande och hur du sköter företaget.
Handledarföretaget ska efterleva arbetsmiljölagen, samt utse en yrkeserfaren handledare som ansvarar för lärlingens utbildning på arbetsplatsen. Handledaren har ansvar över närvarorapportering och hjälpa vid den återkommande uppföljningen/betygsättning av lärlingens yrkeskunnande.

Ett avtal som reglerar ansvarsområden görs upp mellan Hantverksakademin och handledarföretaget. Om lärlingen av någon anledning inte längre kan genomföra sin utbildning på handledarföretaget kan avtalet upphöra att gälla med omedelbar verkan.
På lärlingsplatsen är det företagets arbetstider som gäller. Hantverksakademins utbildningssamordnare har regelbunden kontakt med företaget och stöttar dig som handledare i arbetet med din lärling.

Fördelar för dig som företagare
  • En personlig utbildningssamordnare stöttar dig i din roll som handledare
  • 80 procent av utbildningstiden sker på ditt företag
  • Lärlingen har omfattande försäkringsskydd genom skolan
  • Det finns inga anställningskrav. Lärlingen är studerande under hela utbildningstiden
  • Lärlingen har praktisk grundutbildning innan han/hon kommer till dig
  • Företaget/handledaren får handledararvode för ditt uppdrag