Top Image

Om oss

Hantverksakademins idé är att utbilda morgondagens hantverkare. Vår utbildning sker i en modern lärlingsmodell, där du arbetar sida vid sida med din mäster, för ett individnära lärande och en uppdaterad yrkeskunskap. Vi vill rusta framtidens hantverkare och samhällsmedborgare sett ur ett kulturellt, regionalt, nationellt och globalt perspektiv.

Om oss

Hantverksakademin ägs och drivs av Stockholms hantverksförening. Våra utbildningar bedrivs med tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan.
Hantverksakademins idé är att utbilda morgondagens hantverkare. Våra utbildningar sker i en modern lärlingsmodell, där du arbetar sida vid sida med din mäster, för ett individnära lärande och en uppdaterad yrkeskunskap. Vi vill rusta framtidens hantverkare och samhällsmedborgare sett ur ett kulturellt, regionalt, nationellt och globalt perspektiv.

Utbildningarna präglas av såväl stark arbetslivsanknytning som teoretisk förankring. Under hela utbildningen är arbetslivet och aktuell bransch högst närvarande. På Hantverksakademin utbildas du för ett yrke, inte för ett företag.  

Våra moderna lärlingsutbildningar är i hög grad av relationsbaserade utbildningsformer. Hantverksföretag är ofta små, både till ytan och till antalet anställda. Därför är kemin mellan mäster och lärling oerhört viktig. Vår övertygelse är att det är du själv som vet bäst vilken miljö som passar dig att lära dig i. Eller vilka - det är inte ovanligt att våra studerande byter LIA-plats under studietiden, exempelvis för att kunna lära sig fler inriktningar eller tekniker. För bästa matchning förväntas du vara aktiv vid anskaffning av LIA-plats genom att själv knyta kontakter med företag. Skolan ansvarar för kvalitetssäkring och kontroll av LIA-plats.

Hantverksakademins lärlingsmodell innebär ett upplägg utan avskilda LIA-perioder. Upplägget är att se som en helhet med yrkeslivet i fokus. Examenskriterier, anlitningsbarhet och anställningsbarhet inom yrket står som målbild. Inom denna helhet ligger LIA-tid och skoltid parallellt under hela utbildningen. Kurser som är skolförlagda respektive företagsförlagda kompletterar varandra för att bidra till denna helhet. Skolan är tydlig med innehållet i utbildningsupplägget där ca 80 procent av utbildningstiden genomförs ute på företag och 20 procent av utbildningstiden genomförs i skolan.

Skolan skriver avtal med företaget som förtydligar överenskommelsen mellan skolan och företaget. Det är du som studerande som är informationsbärare av avtalsinformationen och det är också du som säkerställer att ett avtal finns ifyllt och signerat av din lärlingsplats i samband med att du ansöker.

Under utbildningstiden stöds handledaren i sitt uppdrag genom att utbildningsledare från Hantverksakademin finns som samtalspartner. Skolan förbereder och stöttar för uppdraget samt ger vidare fördjupning kring detaljerad hantering av detta. Handledaren på LIA-platsen får tydlig information kring skolans och dina förväntningar vid placering. Om avstämning visar att förväntad kunskapsprogression inte uppnås och utbildningssamordnare bedömer att detta har med företagets begränsning på yrkesområdet att göra byts LIA-plats. Detta för att trygga att du utbildas för ett yrke och inte för ett företag.
Studerande


Handledare


Top Image

EX:UT 2023

Varje år avslutar studenterna med att ställa ut sina examensarbeten på utställningen EX:UT, läs här om några studenter som gick ut vårterminen 2023! 
Läs mer här!
Top Image

Våra hantverksyrken

Vi har cirka 80 olika hantverksyrken, läs mer om dem här! 
Hantverksyrken hos oss
Top Image

Vår historia

Hantverksakademin är grundand av Hantverksföreningen i Stockholm som startade 1847, de har sedan dess haft uppdraget att värna hantverks- och småföretag. 
Läs mer om vår historia här
Top Image

Smala hantverksyrken

Vet du vad ett smalt hantverksyrke är? 
Läs mer här