Filtrer på undersider
Studerande
Filtrer på undersider
Studerande

Mina studier

För dig som elev på skolan som behöveröver söka upp tidsperioder och datum. Eller hur vi på skolan jobbar för att ha en jämnställd och inkusiv skolgång. 

Schema och terminstider
Ditt schema och terminsperiod, samt viktiga datum. 

 
Likabehandling
Hur vi på skolan jobbar för att alla elever oberoende av etnisk tillhörighet, religion, kön, köns uttryck och ålder ska kunna utvecklas i en välkomnande och inkluderande miljö.