Filtrer på undersider
Studerande
Filtrer på undersider
Studerande

Studieuppehåll

Behöver du göra ett uppehåll i dina studier ansöker du om studieuppehåll här. 

Handläggningstiden för beslut om studieuppehåll är normalt max 3 veckor efter inkommen ansökan. Giltiga skäl för studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som till exempel vård av barn, värnpliktstjänstgöring eller liknande. Om din ansökan beviljas är du garanterad plats vid den tidpunkt som anges i beslutet under förutsättning att du ansöker om återinträde i enlighet med instruktion samt om utbildningen finns kvar vid tidpunkten för återkomst. Detta framgår av beslutet.  

Tänk på att meddela CSN om ditt uppehåll.