Top Image
Studerande

För dig som är student hos oss

Filtrer på undersider
Studerande
Filtrer på undersider
Studerande

Allmänt

Här hittar du som studerande hos oss en del information som kan vara bra att ha under din utbildningstid. Exempelvis kan du under menyalternativet Internationella möjligheter ansöka om Erasmusstipendium.

På denna sida har vi samlat information som behöver vara lättåtkomlig för dig som studerar hos oss. Här hittar du bland annat information om särskilt pedagogiskt stöd och likabehandling. Du kan också ansöka om tillgodoräknande och studieuppehåll. 

Du hittar till det du är intresserad av genom att navigera i vänstermenyn. 

Är det något du söker men inte hittar? Ta då i första hand kontakt med din kontaktperson. 
Top Image

Kontakt

Är du student och vill få kontakt med oss?

Gäller det specifika kursfrågor tar du kontakt med kursansvarig lärare (du hittar kontaktuppgifter i Learnpoint),

Ta annars kontakt med din kontaktperson eller skicka ett mejl till  info@hantverksakademin.se.