Top Image
Handledare

Internationella möjligheter

Filtrer på undersider
Handledare
Filtrer på undersider
Handledare

Internationella möjligheter för handledare

När du handleder en av Hantverksakademins studerande finns det möjligheter för dig att ansöka om EU-medel för att genomföra kompetensutveckling utomlands. En sådan ansökan genomförs genom att fylla i formuläret nedan. Frågor och mer information får du genom att kontakta info@hantverksakademin.se 

Inom ramen för Erasmus kommer du som handledare att kunna ansöka om Erasmusstipendium för att:

1.    Jobbskugga en kollega i ett annat land i 2-60 dagar. Att jobbskugga innebär att du följer en persons arbete för att se, inspireras och lära. 

2.    Gå en kurs i ett annat land i 2-30 dagar (Endast EU-länder). Kursen ska kunna ge dig kompetensutveckling. Som kurs räknas även konferenser, däremot inte mässor. Även viss ersättning för eventuella kursavgifter utgår – dock max 80 EUR per dag i max 10 dagar. 

3.    Undervisa i ett annat land i 2-365 dagar. Det kan handla om att du håller i gästföreläsningar, fungerar som biträdande handledare eller på annat sätt delar med dig av dina kunskaper. 

4.    Åka på förberedande besök i ett annat land i 1-3 dagar. En fast summa om 525 EUR utgår för detta. Det kan exempelvis handla om att du har tänkt gå en kurs eller genomföra en jobbskuggning och att du behöver börja med en planeringsträff. Det kan också exempelvis handla om att du vill att en lärling ska göra några veckors praktik på ett ställe och vill åka dit för att planera lärlingens praktikperiod. 

5.    Bjuda in en extern expert från ett annat land i 2-60 dagar. Det kan exempelvis handla om att du känner till en person som kan en särskild teknik eller liknande som du själv och/eller din lärling gärna vill lära er. 

Erasmusstipendiet består av en resedel och en del för uppehälle (och ev. kursavgifter). Stipendiet är inte nödvändigtvis heltäckande vilket innebär att du som reser inom Erasmus behöver vara beredd på att stå för delar av kostnaden själv.