Top Image
Handledare

Du som vill bli handledare

Filtrer på undersider
Handledare
Filtrer på undersider
Handledare

Du som vill bli handledare

Hantverksakademin är en yrkeshögskola som utbildar inom traditionella hantverk. Utbildningen är en modern lärlingsutbildning som sker till 80 procent ute hos yrkesverksamma hantverkare. Är du en erfaren hantverkare i något av de hantverksyrken vi utbildar inom? Vill du ha hand om ambitösa lärande hantverkare? Bli handledare!

Vill du ta emot en lärling från Hantverksakademin?
Kontakta skolan via mail:  info@hantverksakademin.se.


Vill du vara med och påverka?
Utbildningens ledningsgrupp består av representanter för skolan, lärlingar och arbetslivet. Ledningsgruppens syfte är att se till att utbildningen håller hög kvalitet och motsvarar de behov som arbetsmarknaden har. Därför är det viktigt att ledningsgruppen har intresserade representanter som vill vara med och påverka hur utbildningen bedrivs, utvecklas och kvalitetssäkras. Är du intresserad att ingå i ledningsgruppen? Kontakta skolan via mail:  info@hantverksakademin.se.