Top Image

Alumnmedlemskap i föreningen

Häng kvar i Hantverksgemenskapen! 

Alumnmedlemskap

Hantverksakademins tidigare studerande erbjuds ett förmånligt alumnmedlemskap i Hantverkarna Stockholm under tre år efter examen. Läs mer om detta i fältet till höger. Utöver detta pågår ett arbete med att starta upp en alumnverksamhet i Hantverksakademins regi. 
Sidan kommer att uppdateras under 2024 med mer information riktad till alumner.

 
Top Image

Hantverkarna Stockholm

Hantverkarna Stockholm är grundare för Hantverksakademin och majoriteten av våra alumner blir medlemmar där efter examen. Föreningen är hantverkarnas givna röst, stöd och mötesplats. Läs mer om dem på deras hemsida!

Bild: Grafstad Designbyrå 
Hantverkarna Stockholm