Filtrer på undersider
Studerande
Filtrer på undersider
Studerande

Tillgodoräknande

Har du tidigare studier eller kunskaper från yrkesverksamhet som du tycker motsvarar en kurs eller del av kurs på Hantverksakademin kan du ansöka om tillgodoräknande. Beslut fattas av utbildningens ledningsgrupp.

För att ansöka om tillgodoräknande måste du vara antagen till och bedriva studier på Hantverksakademin. Det innebär att en ansökan om tillgodoräknande kan göras först efter att du har påbörjat dina studier. 

Du ansöker via formuläret nedan. För att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du kunna styrka (visa intyg på) det du tidigare har gjort, dvs. grunden för tillgodoräknandet. 

För tidigare studier behöver du skicka in kursintyg samt kursbeskrivning/kursplan eller liknande. 

För yrkesverksamhet/arbetslivserfarenhet behöver du beskriva på vilket sätt dina kunskaper motsvarar den kurs du önskar tillgodoräkna. Du behöver också bifoga anställningsintyg samt en beskrivning av vad du har gjort.

För större tillgodoräknanden av LIA-kursen baserat på tidigare utbildning och/eller yrkesverksamhet genomförs en validering på lärlingsplatsen där yrkesplanen fylls i. Detta gäller exempelvis för YH-flexstuderande. För planering och mer information kring detta tar du kontakt med den utbildningsledare som är din kontaktperson.

När din ansökan har kommit in görs en bedömning av om dina tidigare meriter motsvarar kurs/er eller del av kurs/er på Hantverksakademin. Ledningsgruppen fattar ett beslut om tillgodoräknandet. Du får sedan skriftlig information om beslutet, som kan innebära att ansökan beviljas helt eller delvis, eller avslås.

Handläggningstiden kan variera men är normalt inte längre än två månader för en fullständig ansökan. Ett beslut om tillgodoräknande kan överklagas.