Filtrer på undersider
Studerande
Filtrer på undersider
Studerande

Praktisk information

Här kan du som elev på skolan veta mer information angående försäkring, studiemedel och stipendier, samt ytterligare externa länkar till de sidor som det finns tillgång till. 


Försäkring
Det ska kännas tryggt under din skolgång. Därför är arbetar Hantverksakademin med Kammarkollegiet under LIA för att du ska vara försäkrad. Mer information finns på Kammar kollegiets hemsida:

Läs mer

 
Studiemedel
 

Vår utbildning är kostnadsfri. Ute på din lärningsplats är du inte avlönad, men har däremot rätt till studiemedel genom Centrala studiestödsnämnden, CSN, enligt gällande regler för alla högskole- och universitetsstuderande. Vilket gäller hela utbildningstiden som du själv ansöker om. Mer information och ansökning finns på CSN hemsida 


Läs mer
Ansökning - CSN

 
 
Stipendier

Stipendier du som hantverkare kan söka från Hantverkarna stockholm.
Stipendier - Hantverkarna 
 
Tips för att söka stipendier
 
  • Läs ansöknings vilkoren för stipendiet noga varje gång, eftersom blankettformat, digitalisering och fonder kan ändras. 
  • Var ute i god tid då ansöknings perioden kan vara kort eller upptagna fort.
  • Första halvan av din beskrivning ska handla om vad dig, dina intressen, vad du uträttat etc. Andra halvan beskriver du dina ambitioner och mål för att övertyga fonden att de ska stödja dig och dina förmågor. Därefter framhålla dina förtjänster och beskriva vilken nytta fondens pengar används.
  • Skriv kort och enkelt, levande och obyråkratiskt. Och låt en oberoende ansvarstagare (lärare, handledare, m.m.) bestyrka dina uppgifter.
  • Skicka med de intyg, rekommendationsbrev, referenser, läkarintyg, betyg eller andra handlingar som du tror har betydelse, inte bara de handlingar som stiftelsen begär (kopia). Skriv att uppgifterna i din ansökan lämnas i förtroende och att uppgifterna således är konfidentiella. Gör alltid kopior av dina ansökningar och spara. För framtida sökanden.
  • ​​​Fonder kan i sina villkor skriva att de vill främja någonting. Med främja kan avses mycket. Det kan avse direkt stöd till en persons utbildning, vård eller idrott (det står nåt i stil med att fonden ska främja utbildning, vård och fostran av ungdom). Då kan man även avse verksamhet runt i kring t ex stöd för fortbildning av lärare, tränare, vårdpersonal eller investeringar i lokaler och inventarier. Främjande av vård kan vara allt från inköp av medicin eller hjälpmedel till ersättning till följeslagare på klimatvårdsresa till Kanarieöarna. Eller en mobiltelefon till rörelsehindrad person.
  • Sök allt som du är behörig att söka, men sök inte de fonder du inte är behörig att söka. Du ökar dina chanser på svar!
  • Ta med alla utgifter du kan komma på, var kreativ; söker du för studier ta med resor, uppehälle, hyran, skolavgifter, studielitteratur, dator med mera. Söker du för familjen så ta med cyklar, resa till nära släkt, sånglektioner eller vad det nu kan vara. Pruta inte, ta upp utgifterna till sitt rätta värde. (Hämtad från Stöd & Stipendiers hemsida).