Top Image
Handledare

Närvarorapportering

Filtrer på undersider
Handledare
Filtrer på undersider
Handledare

Närvarorapportering

Du som handledare närvarorapporterar varje månad via vårt system HANS. Närvarorapporten ligger till grund för den utbetalning av handledararvode som görs. Instruktioner och länk till systemet hittar du nedan. 

 

Observera att närvaron måste rapporteras inom två månader för att en utbetalning av arvodet ska kunna genomföras. Dvs. att närvaron för exempelvis september måste rapporteras in absolut senast den sista november . 

Som ny handledare får du inloggningsuppgifter till vårt system HANS. 

Klicka här för att komma till HANS

Du loggar in dig med de uppgifter du har fått. Därefter gör du så här:

1. Gå till fliken Fakturor och registrera en ny faktura/närvarorapport.

2. Välj aktuell lärling och välj vilken månad fakturan/närvarorapporten gäller.

3. Tryck registrera.

4. Nu kan du lägga in närvaron. Tryck på ändra.

5. Du får upp en översikt över månaden. Har lärlingen varit hos dig enligt plan, dvs. måndag till torsdag kan du lägga in siffran 8 på dessa dagar. Fredagar, teoridagarna, lägger du in ett A. Vid enstaka frånvarodagar på grund av sjukdom kan du också lägga in en 8 för närvaron, detta eftersom tiden också ligger till grund för utbetalningen av arvode och då du förmodligen redan avsatt tid för att handleda lärlingen denna dag.  Vid längre frånvaroperioder då lärlingen meddelat dig sin frånvaro lägger du in ett A för varje frånvarodag. För annan, oanmäld, frånvaro lämnar du dagen tom.

6. Om du har lagt in tider för hela månaden kan du nu direkt trycka på skicka. Annars kan du trycka på spara och sedan återgå till fakturan vid ett senare tillfälle genom att klicka på ändra. 


I samband med att närvarorapport/faktura registreras skickas ett utbetalningsunderlag ut till dig via e-post som du kan använda till din bokföring. Normalt sker utbetalningen av arvodet 30 dagar efter att du har skickat in fakturan i HANS. 

Vid frågor om systemet, problem med inloggning eller annat kontaktar du info@hantverksakademin.se