Filtrer på undersider
Utbildning
Filtrer på undersider
Utbildning

Fördjupad lärlingsutbildning inom traditionellt och hållbart hantverk, 600 YH-poäng

Hantverksakademin är en yrkeshögskola med hantverksutbildning för traditionella hantverksyrken, så kallade smala yrken. Utbildningen är en lärlingsutbildning, vilket förutsätter vissa förkunskaper. 

 

Utbildningen omfattar 3 års heltidsstudier motsvarande 600 yrkeshögskolepoäng och leder till en yrkeshögskoleexamen.
 

Hantverksakademins treåriga hantverksutbildning är uppdelad i flera kurser som tillsammans ger dig 600 YH-poäng. Din praktik gör du ute hos yrkesverksamma hantverkare. Lärarna i de andra yrkena är ofta yrkesverksamma inom sina respektive ämnen. Hantverksakademin förbereder dig inte bara för ett liv som hantverkare. Hantverksakademin förbereder dig för ett liv som hantverksföretagare.
 

Fördjupad lärlingsutbildning med specialisering inom hållbarhet


Kursen Hållbart lärande i arbete 3, som du läser det tredje året, innebär fördjupade yrkeskunskaper på din lärlingsplats och en specialisering som du väljer i samråd med din handledare och kursansvarig på Hantverksakademin.

 

En vecka på Hantverksakademin


Du tillbringar normalt fyra dagar i veckan hos din handledare. En dag i veckan är du i skolan tillsammans med resten av klassen och läser de teoretiska ämnena.

 

Kurser


Årskurs 1
Lärande i arbete 1, 170 YH-poäng
Hantverkshistoria, 8 YH-poäng 
Företagande 1: Grundläggande juridik, 7 YH-poäng
Företagande 2: Grundläggande marknadsföring, 7 YH-poäng
Företagande 3: Affärsidé och affärsplan, 8 YH-poäng 

Årskurs 2
Lärande i arbete 2, 180 YH-poäng
Företagande 4: Ekonomisk redovisning, 8 YH-poäng
Företagande 5: Att leda och arbeta i projekt, 8 YH-poäng
Företagande 6: Arbetsrätt, 4 YH-poäng

Årskurs 3
Hållbart lärande i arbete 3, 164 YH-poäng
Företagande 7: Marknadsföring i praktiken, 6 YH-poäng
Examensarbete, 30 YH-poäng


Här kan du läsa mer om hur du ansöker till våra utbildningar.