Filtrer på undersider
Utbildning
Filtrer på undersider
Utbildning

Viktiga datum

Här hittar du viktiga datum som gäller ansökan och antagning. 

Hantverksakademins utbildningar startar endast höstterminer. Ansökningsperiod och antagningsbesked kan variera något beroende på veckodagar. Exempelvis är sista ansökningsdag aldrig på en helg utan alltid på närmast följande vardag.  

Ordinarie ansökningsperiod
1 februari - 15 april

Antagningsbesked
Månadsskiftet april/maj

Svar på antagningsbesked
Tacka ja senast 7 dagar efter att antagningsbeskedet skickas ut

Information via e-post
Information skickas ut till nyantagna i mitten/slutet av maj

Information via vanlig post
Information med svarsblankett skickas ut till nyantagna (och till handledare) under juni

Svarsblankett 
Studerande lämnar svarsblankett senast den 10 augusti

Terminstart med upprop och infoträff
2 september 2024

Första dagen på lärlingsplatsen
3 september 2024