Ystare

Ystaren tillverkar ost, antingen i eget mejeri eller som anställd på ett större mejeri.

Vid ystning, tillverkning av ost, är grundprinciperna desamma idag som för tusentals år sedan. Allt som behövs är fyra ingredienser: mjölk, bakteriekulturer, löpe och salt. Även om många moment numera kan göras med maskiner är det hantverket bakom, liksom råvarorna, som är det viktiga vid osttillverkningen. Inne i mejerierna finns ofta en unik bakterieflora som tillsammans med ystares skickliga hantverket, sätter sin alldeles egen prägel på osten och ger den smak och karaktär.

Noggrannhet och punktlighet samt känsliga sinnen är några egenskaper som utmärker en god ystare.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som ystare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hygien, Livsmedel- och näringskunskap 1 och Branschkunskap inom restaurang
och livsmedel eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete som bryggare eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Föreningen Sveriges Gårdsmejerister