Verktygsmakare

Verktygsmakaren tillverkar formverktyg för plast- eller metallprodukter samt bock- och klippverktyg.

Verktygsmakare kallas ibland verktygstekniker. Vanliga arbetsplatser är inom verkstadsindustrin på företagens verktygsavdelningar eller på företag som specialiserat sig på verktygstillverkning. Utgångsmaterialet är ofta specialstål men kan även bestå av olika kompositer.

Som verktygsmakare tillverkar du för det mesta verktygen från början till slut, från ritning eller datorfil till färdig produkt. En del verktygsmakare är specialiserade på vissa moment. Tillverkningen sker både med handverktyg, i manuellt styrda verktygsmaskiner och i CNC-styrda maskiner.

För att bli en duktig verktygsmakare behöver du gilla att programmera, kunna tänka kreativt och motiveras av att lösa problem.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som verktygsmakare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Mekaniska Verkstädernas Riksförbund


Mekanföretagen