Vävare

Vävaren är en konsthantverkare som tillverkar textilier i handdriven vävstol.

Vävning är en textil produktionsmetod som har en flertusenårig historia. Vävningsprocessen går i korthet ut på att fläta samman två vinkelräta trådsystem för att åstadkomma tyg av olika slag.

Den manuella handvävningen utförs oftast på en vävstol eller i en vävram. Den industriella vävningen sker främst i vävmaskiner. Vävaren kan ha olika specialiseringar, till exempel sidenvävare eller handvävare.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som vävare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund