Väskmakare

Väskmakaren tillverkar och lagar mjuka och mindre väskor.

Väskmakaren tillverkar också exklusiva produkter samt prototyper. Förutom väskor omfattar yrket även tillverkning av bland annat portföljer och plånböcker. Reparationsarbeten ingår också i väskmakarens arbetsuppgifter.

Väskmakaren arbetar ofta i läder och använder verktyg och utrustning så som: knivar, symaskin, värmepräglingsmaskin och stans. En väskmakare behärskar alla delar av processen vid väsktillverkning. Mönsterkonstruktion, tillskärning, färgning, flätning och prägling är olika moment som kan ingå i tillverkningen av en väska.

För att kunna arbeta som väskmakare idag är det med största sannolikhet nödvändigt att starta eget företag.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som väskmakare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Sadelmakarnas Branschorganisation


Sveriges Tapetserarmästare