Urmakare

Urmakaren tillverkar och renoverar klockor, allt från gigantiska tornur till små armbandsklockor.

Att vara urmakare kräver en stor portion tålamod och precision och förmåga att koncentrera dig. Du behöver ha god syn och gilla "pilligt" jobb med många små detaljer. Som urmakare kan du specialisera dig på exempelvis olika klockmärken, antika klockor, moderna klockor, armbandsklockor eller stora ur.

Du kan jobba med att tillverka klockor eller att reparera dem. Arbetar du i en urbutik måste du ha känsla för service och gilla att ge kunder råd, både vad gäller försäljning och reparation.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som urmakare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Sveriges Urmakareförbund