Ullrådgivare

Ullrådgivaren är länken mellan köpare och säljare av ull.

Ullrådgivaren är i korthet länken mellan köpare och säljare av ull och arbetar för att öka utnyttjandet av ullen. Ullrådgivaren arbetar med att identifiera de behov som finns och skapa ett brett nätverk med kontakter inom både hantverk och industri, även med internationella utblickar. Att informera och utbilda olika grupper i ullhantering är också en del av yrkesrollen. Ullrådgivaren får därför genom utbildningen gedigen kännedom och kunskap om råvaran och hur den produceras och också om de olika aktörerna i ullkedjan och vad de kan påverka.

Eftersom ullrådgivarrollen är mycket bred innebär det också att du kommer att vara på många olika lärlingsplatser under utbildningen. Det är därför en fördel om du har tillgång till egen bil.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som ullrådgivare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Nämnden för hemslöjdsfrågor