Typograf

Typografen var en person som arbetade med sättning och tryckning av böcker. Yrket i dess ursprungsform finns idag på en del museer.

När trycktekniken började digitaliseras försvann typografyrket succesivt. Idag arbetar formgivare och grafiker i viss mån med liknande arbetsuppgifter.

Yrket typograf med den gamla tekniken, och som är den som du kan utbilda dig till på Hantverksakademin, finns nästan bara på museer.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som typograf. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Sveriges Grafiska Museers Samarbetsråd