Tygtryckare

Tygtryckaren arbetar med att trycka på textilier.

Som tygtryckare arbetar du bland annat med screen- och schablontryck, ofta i små serier. De flesta kunderna finns bland arkitekter, inredare och teatrar, men även tapetserare och privatkunder kan höra till kundkretsen.

Tygtryckaren behärskar hela processen kring tygtryck vilket omfattar bland annat tygbehandling, tryckning, torkning, efterbearbetning och uppsättning/montering. I arbetet används olika typer av verktyg och utrustning så som penslar, besiktningstråg, uv-belysning och högtrycksspruta.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som tygtryckare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Formell branschorganisation saknas