Tunnbindare

Tunnbindaren tillverkar trätunnor och laggkärl som kar och baljor.

De flesta whiskyfat och andra träfat för spritdrycker är gjorda av tunnbindare. Olika moment så som montering, böjning och värmning ingår i processen när en tunna binds. Formen har en lång historia och anledningen till att de är välvda har framförallt med hanteringen att göra. Den särskilda tunnformen gör att det är lättare att rulla och svänga runt dem.

Tunnorna används ofta till drycker men tunnbindaren kan också tillverka tunnor för trädgårdar, inredning med mera.

Tunnbindaren är expert på trä och väljer oftast själv ut det trä som används till tunnorna.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som tunnbindare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Formell branschorganisation saknas