Träformmakare

Träformmakaren tillverkar framför allt formar i trä för glasblåsning men också andra verktyg i trä som används av glasblåsare.

Ofta kommer en beställning från en glasblåsare i form av en skiss, en måttsatt ritning eller en prototyp. Utifrån det underlag som kommer in tillverkas en form i trä i flera steg. Om ritningen inte är måttsatt eller om träformmakaren får in en prototyp behöver en mall skapas först. Sedan följer många olika moment så som sågning, svarvning, renskärning och montering.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som Träformmakare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Formell branschorganisation saknas