Träbildhuggare

Träbildhuggaren skapar vackra dekorationer och föremål i trä.

Träbildhuggaren är en konsthantverkare som kan utsmycka och vårda möbler och interiörer i trä. Träbildhuggaren designar och producerar egna föremål och utsmyckningar i trä men arbetar också ofta efter förlaga.

För att kunna forma trä för hand på det sätt som krävs för att kunna skapa vackra dekorationer och föremål i trä besitter träbildhuggaren en unik känsla och förståelse för träets egenskaper.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som träbildhuggare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund