Timmerman – specialisering byggnadsvård

Timmermannen utför grövre träarbeten, exempelvis vid husbyggen och kan även jobba med byggnadsvård.

Timmermannen är också delaktig vid renovering och flytt av timmerhus. Vid restaurering av en gammal timmerbyggnad idag försöker man komma det ursprungliga hantverket så nära som möjligt. Man vill något mer än att bara laga byggnaden och byta ruttet timmer.

Spåren av verktyg i timret berättar för den som kan tolka dem om vilken typ av verktyg som använts och hur man använt det.

Förekommande verktyg är bland annat: bilyxa, spiralborr, klingsåg och drevjärn.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som timmerman. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Byggnadsvårdsföretagen


Stolpverk Norden


Föreningen Svenska Timmerhus