Tatuerare

En tatuerare jobbar med design, bild, form och färg och tar utifrån kundens önskemål fram förslag på tatuering.

För att kunna arbeta enligt kundens önskemål behöver tatueraren vara bra på att lyssna och också ha utvecklade konstnärliga färdigheter. Tatueraren diskuterar bildval, ger råd om placering och anpassar storleken och utformningen av tatueringen till kundens önskemål.

När motiv är framtaget arbetar tatueraren med att skjuta in färg i underhuden med en nål. På så sätt färgas det pigment som ligger djupare ner i huden. Eftersom en tatuering innebär att kroppens eget skydd i form av hud eller slemhinnor punkteras ställs hårda krav på hygien i samband med arbetet.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som tatuerare. Observera att det finns särskilda krav på lärlingsplatsen. Kraven kan du läsa mer om här. Du styrker lärlingsplatsen genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. och
2. Kunskaper om hygien och smitta och
3. Gymnasiekurserna Bild, Bild och form 1b, Form och Bildteori eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete som tatuerare 

eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
 
Sveriges Registrerade Tatuerare