Tapetmakare

Tapetmakaren arbetar med att nyproducera och efterkonstruera tapeter.

Ett stort område för tapetmakaren är att rekonstruera äldre inredningar. Både till institutioner, museer och privatpersoner. Tapetmakaren gör därför ofta nytryck av tapeter efter gamla mönster, skisser, foto och tapetfragment.
Till viss del går det att rekonstruera tapet digitalt men det mesta sker för hand.

Efter skiss tillverkas en vals av en gravör så att tapeten kan tryckas. Man trycker med limfärg som tillreds och nyanseras. I den ingår vatten, krita, cellulosa, mineraliska pigment och en liten del linolja.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som Tapetmakare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Formell branschorganisation saknas