Styckare

En Styckare utgår från slaktkroppar av bl.a. svin, lamm och nöt och styckar fram de olika köttdetaljerna.

Styckaren arbetar främst manuellt och kniven är styckarens viktigaste arbetsredskap.

I utbildningen kommer du att utföra arbetsuppgifter inom yrkets olika arbetsområden så som: grovstyckning, finstyckning, putsning och rökning. Du kommer att utveckla dina kunskaper om styckningsdetaljernas olika användningsområden och dina färdigheter i skärteknik.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som styckare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med en branschorganisation eller motsvarande för hjälp.) och
2. Jordbruksverkets ”Kompetensbevis för slakteripersonal” och
3. Gymnasiekurserna Hygien, Livsmedel- och näringskunskap 1 och Branschkunskap inom restaurang
och livsmedel eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete som styckare eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande

 
Kött och charkföretagen