Stickare

Stickaren tillverkar kläder, till exempel tröjor och koftor, med hjälp av stickor och garn.

Stickning är en textil teknik där man lägger upp det antal maskor som behövs. Därefter fortsätter arbetet med att varv för varv tillfoga nya maskor med hjälp av stickor.

Stickaren tillverkar produkter, prototyper och beskrivningar. Stickare kan sticka för hand eller med hjälp av en stickmaskin, då man stickar olika delar av plagget på en stickmaskin, och sedan syr ihop dem för hand eller med hjälp av en symaskin.

Stickarens arbetsområden omfattar bland annat: mönsterstickning, flerfärgstickning, flätstickning, spetsstickning.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som stickare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund