Stenhuggare

Stenhuggaren arbetar med att forma grövre stenarbeten som: knott, trädgårdssten, inredning och utomhusmöbler, skulpturer och liknande konstföremål.

En övervägande del av de uppdrag som kommer in till en stenhuggare i dag handlar om gravstenar. Det kan även handla om: upprätningar, omslipningar, inskriptioner, tvätt av gravvårdar, restaureringar, omdubbningar med mera.

Stenhuggarens verktyg är bland annat: slagjärn, klubba och graveringsjärn. Stenhuggaren har haft en nästan oförändrad verktygsuppsättning från medeltiden in på 2000-talet. Att arbeta som stenhuggare är i första hand ett fysiskt arbete och det som räknas är den praktiska kompetensen.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som stenhuggare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Sveriges Stenindustriförbund