Spinnare

Spinnaren gör garn av ull.

Spinnaren kardar ullen till bitar som sedan rullas ihop. Därefter spinnas rullen ut till garn med hjälp av en spinnrock. Garnet nystas till ett garnnystan och kan sedan användas för att sticka kläder eller väva.

All ull har sina unika egenskaper som påverkar det garn som spinns och därigenom också hur det sedan kan användas. Du behöver som spinnare därför kunna hantera en mängd olika arbetsområden så som ullsortering, rengöring, lagring, kardning och haspling. Du får i utbildningen fördjupa dig i hanteringen av olika typer av utrustning och verktyg exempelvis: kardmaskiner, spinnmaskiner och olika textila handverktyg.

 
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som spinnare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund