Smed – specialisering traditionellt smide

Brukssmeden arbetar med traditionella metallbearbetningsmetoder till skillnad från byggsmeden.

Utbildningen omfattar konst- och brukssmide samt byggnadssmide där en hel del tid ska läggas på de traditionella metallbearbetningsmetoderna.

Ofta handlar smedens uppgifter om renoveringsarbeten samt nyproduktion i gammal stil. Konstsmeden arbetar med konstföremål och husgeråd.

Smeden använder sig av hammare och olika typer av pressar för att bearbeta materialet. Andra maskiner och verktyg som används är valsar och gradsaxar. Smeden löder och svetsar i olika metaller.

Som smed i industrin eller på mindre smidesverkstäder och byggen tillverkar du olika detaljer i metaller, till exempel: rostfritt stål, svartjärn, aluminium. Smeden utför sitt arbete inom verkstads- och byggnadssmide, stålverk och plåtslagerier.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som brukssmed. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Sveriges Konstsmidesförening