Skyltmakare

Skyltmakaren arbetar med tillverkning av skyltar.

Skyltmakarens materialområde spänner över: trä, plast, metall och glas. Ofta kombineras arbetet som skyltmakare med andra arbetsuppgifter och närliggande yrken, exempelvis grafiker.

Skyltmakaren kan hantera hela processen kring tillverkning och underhåll och service av skyltar. Yrket omfattar således allt från design av skyltar till produktion, montering, reparation och övrigt underhåll.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som skyltmakare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
European Sign Federation


Ljusreklamförbundet