Skeppstimmerman

Skeppstimmermannen bygger, reparerar och renoverar träbåtar och deras inredning.

Skeppstimmermannen är också designer, konstruktör och tvärteknisk hantverkare. Arbetet består i huvudsak av att bygga och underhålla träfartyg på ett skeppsvarv. Verktygen som används är huvudsakligen desamma som en timmermans när det gäller yxor och sågar.

Yrket har en lång historia och är närbesläktat med såväl timmermansyrket som båtbyggaryrket. I början av 1900-talet fanns oftast en skeppstimmerman med på varje träfartyg. Skeppstimmermannen ansvarade då för alla träarbeten ombord så som tätning av däck och skrov samt lagning av olika block uppe i riggen.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som skeppstimmerman. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Träbåtbyggarnas Riksorganisation


SweBoat