Silversmed

Silversmeden arbetar huvudsakligen med större bruksföremål i olika metaller.

Med större bruksföremål menas till exempel: kärl, skålar, vaser, ljusstakar och askar, men även smycken. Det kan förekomma mindre accessoarer i olika metaller som: silver, mässing, koppar och till viss del guld. Både nyproduktion av föremål och reparation av trasiga föremål är vanligt.

Silversmeden skapar föremål med en kropp, därav den äldre benämningen corpussilversmed, från det latinska ordet corpus, i betydelsen kropp. Det speciella för silversmeden är träckningen, som innebär att plåten formas med särskild hammare mot kupat underlag.

Silversmeden löder även ihop bearbetade metallbitar. Det ingår många moment som att smärgla, slipa och polera både vid nyproduktion och reparation.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som silversmed. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Guldsmedsmästarna


Smycken & Klockor Branschorganisation