Segelmakare

Segelmakaren gör segel, segelsäckar, båtinredning och inredning av grova material.

Segelmakaren tillverkar även kapell och markiser till båtar eller presenningar till fordon i olika textilier eller armerad plastväv. Segelmakaren mäter, skär till och syr på bland annat symaskin i ett segelmakeri. Segelmakaren leder arbetet och kan ha en eller flera segelsömmare till hjälp.

Yrket har en flertusenårig historia eftersom människan har behövt använda vatten för transport genom alla tider. Att kunna använda vinden som extra kraft för att ta sig fram med båt har varit ytterst viktigt. Under segelskeppens tid fanns det ofta en segelmakare ombord som kunde reparera segel eller sy upp nya vid behov.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som segelmakare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Formell branschorganisation saknas