Riggare

Riggaren arbetar med att rigga segel för optimalt utnyttjande av vindriktning och vindstyrka vid seglats.

Att rigga segel är en avancerad process och handlar även om säkerhet så det inte händer några olyckor. Som riggare kan du också arbeta på exempelvis teatrar, konserter eller andra stora evenemang när någon behöver "flyga" in över scenen eller över publiken.

På äldre båtar och fartyg finns det ett flertal olika riggtyper. I första hand skiljer man mellan råsegel- och snedsegelrigg. Ett råsegel är ett rektangulärt segel vars överkant är fäst till en vågrät stång. Råseglet har en framsida och en baksida till skillnad från snedseglen som har en styrbords- och en babordssida. Snedsegel är i allmänhet asymmetriska och sitter i fartygets längdriktning.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som riggare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Formell branschorganisation saknas