Pralinör

Pralinören har specialkunskaper om choklad och tillverkning av olika sorters praliner.

Pralinören arbetar med tillverkning av praliner, främst i choklad. En viktig del av pralinörens kunskaper rör temperering av chokladen vilket är en process som går ut på att värma och kyla chokladen till exakta temperaturer. Kemi är således en viktig komponent i yrket då tillverkningssätt och egenskaper i råvaran påverkar hållbarhet, stabilitet och smak.

En pralinör är ofta konditor tar fram egna recept och arbetar med olika dekorationstekniker. En pralinör är ofta också konditor.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som pralinör. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hygien, Livsmedel- och näringskunskap 1 och Branschkunskap inom restaurang
och livsmedel eller Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete som bryggare eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Sveriges bagare & konditorer