Patinör

Patinören arbetar med att bearbeta ytor för ett äldre och/eller ådrat intryck.

Patina är en beteckning på ett speciellt och gammalt utseende på ett föremåls yta. Att det finns patina på ett föremål är oftast ett tecken på att föremålet är gammalt eller har utsatts för någon typ av yttre åverkan.

Som patinör arbetar du oftast inom tv, teater och film. Även om saker är nya ska de ofta se gamla ut och det är just det som är patinörens uppgift.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som patinör. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Svensk Scenkonst