Paraplymakare

Paraplymakaren tillverkar paraplyer och parasoll.

Paraplymakaren arbetar med tillverkning från grunden och mycket för hand. Det krävs en utpräglad känsla för färg och form.

Paraplymakarens paraplyer och parasoll är byggda för att hålla under en lång tid. Ett riktigt bra paraply kan hålla i en livstid.

Under utbildningen fördjupar du dig i sömnad, tillskärning och montering samt hanterar ofta symaskiner och olika handverktyg.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som paraplymakare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Formell branschorganisation saknas