Musikinstrumentreparatör

Musikinstrumentreparatören bygger, reparerar och återställer musikinstrument.

Som musikinstrumentreparatör är det viktigt att kunna verktygsvård, maskinbearbetning av trä och grundläggande hantverkstekniker. Färdigheter i rit- och uppmätningsteknik, trä, kunskap om olika metaller, polymera material, kompositer, limmer och lacker ingår också i yrket.

Arbetsuppgifterna omfattar att identifiera och reparera skadade eller felaktiga delar, installera, montera, limma ihop, fästa strängar med mera.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som musikinstrumentreparatör. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Sveriges pianostämmare och teknikerförening


Föreningen Svenskt Orgelbyggeri


Violinbyggarmästarna