Murare

Muraren använder block eller tegel för att mura fasader men kan också arbeta med stuckatur och liknande.

Muraren lägger tegelstenarna eller blocken på varandra och mellan varje sten eller block läggs murbruk som fogar ihop dem. Arbetet görs för hand med hjälp av ändamålsenlig utrustning och verktyg så som murslev, blandare, putsskrapa, rivbräda och smygkäpp.

Förutom väggar arbetar muraren med bland annat skorstenar, öppna spisar och utsmyckningsmurar. Som murare kan du också arbeta med stuckatur, utsmyckningar av gips, exempelvis dekorativa taklister och takrosetter.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som murare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Husbyggnad 1-3 och Husbyggnadsprocessen eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete som dekormålare eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Mur & Putsföretagen