Modist

Modisten tillverkar damhattar.

Modister designar och skapar damhattar (till skillnad från en hattmakare som tillverkar herrhattar) med bland annat detaljer av tyg, plast, fjädrar och metall. Ibland används symaskin men ofta sys hattarna för hand.

Modisten tillverkar även till viss del accessoarer, exempelvis coiffer; ett slags hårdekoration eller diadem. En stor del av produktionen riktar sig mot film, tv och teater. Därutöver förekommer viss exklusiv privatbeställning.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som modist. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Hattmakarna