Möbelsnickare

Som kvalificerad möbelsnickare arbetar du framförallt med tillverkning av unika möbler.

Du kan också arbeta med specialsnickerier i andras eller egen design. Ofta tillverkas möbler som har specialbeställts från kund eller egendesignade möbler i små serier. Möbelsnickaren är därför oftast med från att planera, rita och därefter sätta ihop den färdiga möbeln.

Många möbelsnickare jobbar också med att renovera och reparera gamla möbler.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som möbelsnickare.Handledaren/lärlingsplatsen behöver ha gesällbrev som möbelsnickare och/eller vara medlem i Stockholms snickarmästareförening eller annan lämplig branschorganisation. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen.
OCH
2. Gymnasiekurserna Finsnickeri 1-4 och Material och miljö
ELLER
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete som finsnickare
ELLER Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
TMF Trä- och möbelföretagen


Stockholms snickarmästareförening