Metalltryckare

Metalltryckaren arbetar huvudsakligen med trycksvarvning av plåt.

Trycksvarvning görs via matris (form) utifrån vilken formen trycks. Metalltryckaren arbetar i alla slags material som: järn, stål, aluminium, mässing och koppar.

Som metalltryckare kan det ingå olika moment som: dragpressa, bocka, kantpressa, valsa, löda, svetsa, polera, slipa och montera.

Olika uppdrag kan bestå i att ta fram prototyper. Det kombineras med manuell trycksvarvning med verkstadsplåtslageri, vilket innebär att det erbjuds en unik möjlighet att ta fram speciella och ovanliga produkter till låga kostnader.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som metalltryckare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Plåt & Ventföretagen