Metallrestauratör

Metallrestauratören arbetar med att renovera metallföremål och metallinslag.

Metallrestauratörer är hantverkare som arbetar med att renovera diverse metallföremål och metallinslag, på möbler, väskor, skor och andra föremål. Arbetet omfattar såväl bruks- som konstföremål.

I utbildningen fördjupar du dig i de olika arbetsområden som omfattas av yrket, som: smide, svetsning, lödning och ytbehandling. Du använder ändamålsenlig utrustning och verktyg inom yrket, exempelvis: svetsutrustning, polermaskin, ässjor och hammare.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som metallrestauratör. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Smycken & Klockor


Konstsmidesföreningen