Mattrestauratör

En mattrestauratör lagar och renoverar mattor.

Mattrestauratörer är konsthantverkare som har specialiserat sig på mattor och deras renovering. Många unika mattor riskerar att försvinna från marknaden, mattor med en historia, men framförallt försvinner vackra hantverk.

En mattrestauratör lagar och renoverar äkta mattor, orientaliska och kinesiska, kelimer och textilier. Även svenska, såsom: Märta Måås Fjetterström, ryor, trasmattor, rölakan och allmogetextiler.

I utbildningen kommer du att utföra arbetsuppgifter inom yrkets olika arbetsområden såsom: vävning, stoppning, sömnad och stickning. Du kommer att fördjupa dig i användandet av ändamålsenlig utrustning och verktyg för lagning och renovering, exempelvis: vävutrustning, spännramar, symaskin, saxar och nålar.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som mattrestauratör. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund