Maskmakare

Maskmakaren tillverkar masker för till exempel teater-, film- och TV-produktioner.

Maskmakaren arbetar såväl konstnärligt som hantverksmässigt i en mängd olika material, ofta i lera och papier-maché.

I utbildningen kommer du att utföra arbetsuppgifter inom yrkets olika arbetsområden så som: gjutning, formning, ytbehandling och applicering. Du kommer att utveckla din färdigheter i att använda ändamålsenlig utrustning och verktyg för tillverkning av masker, till exempel: gjutformar, lim- och lödutrustning, kniv och sax.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som maskmakare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Svensk Scenkonst