Krukmakare

Krukmakaren tillverkar krukor och andra föremål av lera.

En krukmakare är en keramiker och en konsthantverkare som formger lera till runda föremål så som skålar, vaser, muggar, tallrikar och krukor. En av de vanligaste metoderna som används av krukmakare när föremål skapas är drejning.

I utbildningen till Krukmakare kommer du att utföra arbetsuppgifter inom krukmakaryrkets olika arbetsområden så som: gjutning, drejning och ugnssättning. Du kommer att fördjupa dig i att använda ändamålsenlig utrustning och verktyg för tillverkning, till exempel: drejskivor, brännugnar och diverse handverktyg.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som krukmakare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Formell branschorganisation saknas